طراحی ، نظارت و اجراء تاسیسات مکانیکی

ميراب

ميراب‌

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ مرتضي‌ توجه‌

مدیر عامل:

تهران‌ - كيلومتر 10 جاده‌ مخصوص‌ كرج‌ - روبروي‌ بيمه‌ البرز - خيابان‌ 28 (شهيد عاشري‌) - نبش‌ چهارراه‌ دوم‌

دفتر مرکزی:

44525650-6

تلفن:

44525658

نمابر:

mirab@mirab.net

پست الکترونیکی:

http://www.mirab.net/

آدرس وب سایت:

توليدكنندة‌ انواع‌ شيرهاي‌ صنعتي‌ و تجهيزات‌ آبرساني‌ - شيرهاي‌ پروانه‌اي‌ فلنجدار - شيرهاي‌ پروانه‌اي‌ بدون‌ فلنج‌ (ويفري‌) - شيرهاي‌ پروانه‌اي‌ بدون‌ فلنج‌ مخصوص‌ آب‌ دريا AP1609 - شيرهاي‌ يكطرفة‌ نازل‌دار - شيرهاي‌ كشويي‌ - شيرهاي‌ هالوجت‌ - شيرهاي‌ كنترل‌ اتوماتيك‌ - شيرهاي‌ هوا - اتصالات‌ قابل‌ پياده‌ كردن‌ - صافي‌ - شيرهاي‌ يكطرفه‌ با اهرم‌ و وزنه‌ - شيرهاي‌ سوزني‌ - شيرهاي‌ آتش‌ نشاني‌ و انواع‌ عملگرهاي‌ برقي‌، پنوماتيكي‌ و هيدروليكي‌

محصولات:

 

محاسب‌ تهويه‌

‌ محاسب‌ تهويه‌

نام شرکت:

شركت‌ (با مسئوليت‌ محدود)

نوع شرکت:

آقاي‌ محمد علي‌ جوادي‌

مدیر عامل:

تهران- خيابان‌ دكتر علي‌ شريعتي‌ - خيابان‌ خواجه‌ عبدا... انصاري‌- خيابان‌ ابوذر غفاري- كوچة‌ ششم‌- شمارة‌ 32- صندوق‌ پستي‌ : 656-16765

دفتر مرکزی:

8861733 - 8861918 - 8861624-5

تلفن:

88601781

نمابر:

info@mohasebtahvieh.com

پست الکترونیکی:

http://www.mohasebtahvieh.com/

آدرس وب سایت:

تهران‌ - كيلومتر 35 جادة‌ خاوران‌ - شهرك‌ صنعتي‌ عباس‌آباد - قطعه‌ 14

کارخانه:

(0292342) 3268-9

تلفن کارخانه:

(0292342) 3270

نمابر کارخانه:

دستگاههاي‌ تهويه‌ مخصوص‌ سالنهاي‌ كامپيوتر و مراكز خاص‌ الكترونيكي‌

محصولات:

 

موتوژن‌

موتوژن‌

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ عام‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ رسول‌ بهمني‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ استاد مطهري‌ - پلاك‌ 253

دفتر مرکزی:

88730807 - 88730840 and 60

تلفن:

88731271

نمابر:

تبريز - جادة‌ صنعتي‌ غرب‌ - جادة‌ اختصاصي‌

کارخانه:

(0411) 445300-4

تلفن کارخانه:

(0411) 4453061

نمابر کارخانه:

انواع‌ الكتروموتور

محصولات:

 

نقاشيان‌

‌ نقاشيان‌

نام شرکت:

كارخانه‌

نوع شرکت:

آقايان‌ محسن‌ و مهدي‌ نقاشيان‌

مدیر عامل:

تهران‌ - جادة‌ آبعلي‌ - خيابان‌ 35 متري‌ اتحاد - خيابان‌ 12 شرقي‌ - شمارة‌ 77 و 81

دفتر مرکزی:

77339165 (6 lines)

تلفن:

77339316

نمابر:

چيلرهاي‌ جذبي‌ - دستگاههاي‌ تهويه‌ مطبوع‌ - يونيت‌ هيتر (نوع‌ آبگرم‌ و بخار) - ديگهاي‌ بخار، آبگرم‌، آب‌ داغ‌ و روغن‌ داغ‌ - جداكننده‌ گازهاي‌ محلول‌ در آب‌ Deaerator - جداكننده‌ هوا از آب‌ Air Separator - مبدلهاي‌ حرارتي‌ از نوع‌ آبگرم‌ و بخار - مخازن‌ آبگرم‌ كويلدار، تحت‌ فشار، بخار كندانس‌ شده‌، مخازن‌ تخليه‌ ديگ‌ بخار، فلاش‌ تانك‌ - برج‌ خنك‌كن‌

محصولات:

 

نيك‌

نيك‌

نام شرکت:

شركت‌ برودتي‌ و حرارتي‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ حسن‌ نيكنام‌

مدیر عامل:

خيابان‌ خردمند شمالي‌ - نبش‌ كوچه‌ شيده‌ - شمارة‌ 163 - كد پستي‌ : 15859

دفتر مرکزی:

88826073 - 88840745 - 88840731

تلفن:

88838188

نمابر:

nik_bhco@safineh.net

پست الکترونیکی:

http://www.nikbhco.com/

آدرس وب سایت:

جادة‌ مخصوص‌ كرج‌ - كيلومتر 15 – خيابان ملك‌ - پلاك‌ 10

کارخانه:

(02669) 6026332

تلفن کارخانه:

(02669) 30327

نمابر کارخانه:

تجهيزات‌ سردخانه‌ و يخساز - ماشينهاي‌ بستني‌ساز - دستگاههاي‌ تهويه‌ مطبوع‌

محصولات:

 

عمران‌ تهويه‌

‌ عمران‌ تهويه‌

نام شرکت:

شركت‌ صنعتي‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي كيومرث آذرنگ

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ ايرانشهر - بين‌ طالقاني‌ و سميه‌ - پلاك‌ 108 - طبقه‌ اول‌ واحد 2/1

دفتر مرکزی:

88733651-2 and 88753251-3

تلفن:

88753251

نمابر:

info@omrantahvieh.com

پست الکترونیکی:

http://www.omrantahvieh.com

آدرس وب سایت:

كيلومتر 26 جاده‌ تهران‌، ساوه‌ - بعد از سه‌راه‌ آدران‌ ـ خيابان‌ جاده‌ قرمز ـ دوازده‌ متري‌ ششم‌

کارخانه:

(0282) 22222283 and 22222383

تلفن کارخانه:

(0282) 22231127

نمابر کارخانه:

چيلر آبي‌ و هوايي‌ - چيلر ترموالكتريك‌ برجهاي‌ خنك‌كن‌ بتوني‌ و صنعتي‌ و نيروگاهي‌ برجهاي‌ خنك‌كن‌، تهويه‌ مطبوع‌ و مدار بسته‌ ايركولر دستگاههاي‌ تهوية‌ مطبوع‌ ايرواشر هيت‌ ريكاوري‌ و مبدل‌ زنت‌ - يونيت‌ هيتر - پرده‌ هوا فن‌ آكسيال‌ صنعتي‌ و سانتريفوژ

محصولات:

 

صنايع اسوه‌ ايران‌

صنايع اسوه‌ ايران‌

نام شرکت:

صنايع اسوه (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ مصطفي‌ اريمي‌

مدیر عامل:

تهران‌ - ميدان‌ آرژانتين‌ - بلوار بيهقي‌ - كوچة‌ 16 شرقي‌ - پلاك‌ 13 - طبقة‌ اول‌

دفتر مرکزی:

88738240-1 - 88739498 - 88731130 - 88755798

تلفن:

88750837

نمابر:

osve@kanoon.net - info@osve.com

پست الکترونیکی:

http://www.osve.com

آدرس وب سایت:

قزوين‌ - شهر صنعتي‌ البرز - بلوار ميرداماد غربي‌ - خيابان‌ ملاصدرا - روبروي‌ كارخانة‌ كابل‌ البرز

کارخانه:

(0282) 2222440

تلفن کارخانه:

(0282) 2222426

نمابر کارخانه:

ساخت‌ تجهيزات‌ پروژه‌هاي‌ نفت‌ و گاز و پتروشيمي‌ - ساخت‌ ديگهاي‌ بخار واترتيوب‌ - مبدل‌هاي‌ حرارتي‌ - مخازن‌ تحت‌ فشار سوپر هيتر و اكونومايزر - ساخت‌ تجهيزات‌ نيروگاهي‌ (آبي‌ - حرارتي‌ - بادي‌) - سيستم‌ تصفيه‌ آب‌ - ساخت‌ ديگهاي‌ روغن‌ داغ‌

محصولات:

 

پاكمن‌

پاكمن‌

نام شرکت:

شركت‌ تأسيساتي‌ و ساختماني‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ قربانعلي‌ ميرزازاده‌

مدیر عامل:

خيابان‌ بخارست‌ - خيابان‌ دهم‌ - پلاك‌ 79 - طبقة‌ چهارم‌

دفتر مرکزی:

88731618-9

تلفن:

88737131

نمابر:

اصفهـان‌ - خيـابـان‌ امـام‌ خميني‌ - خيابان‌ بسيج‌ - 20 متري‌ سادات‌

کارخانه:

(0311) 324486

تلفن کارخانه:

 

 

ديگ‌ بخار ـ ديگ‌ آبگرم‌ ـ پكيج‌ موتورخانه‌اي‌ ـ فيلتر شني‌ ـ سختي‌گير ـ مبدل‌ و منابع‌ تحت‌ فشار

محصولات:

 

 

 

پارس‌ فن‌

پارس‌ فن‌

نام شرکت:

كارخانجات‌ صنعتي‌

نوع شرکت:

آقاي‌ غلامحسن‌ خسروي‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ سهروردي‌ شمالي‌ - خيابان‌ هويزة‌ غربي‌ - نبش‌ خيابان‌ شهيد يوسفي‌ - شمارة‌ 45 - واحد 8

دفتر مرکزی:

88755367-9

تلفن:

88750406

نمابر:

جادة‌ آبعلي‌، بومهن‌ - خيابان‌ شهيد قدرتي‌ (عسگري‌) - خيابان‌ ارديبهشت‌ - شمارة‌ 38

کارخانه:

(0221) 22223166 - 22222970

تلفن کارخانه:

دستگاه‌هاي‌ تهويه‌ صنعتي‌ (هواكش‌ خانگي‌، هواكش‌ صنعتي‌، هواكش‌ سقفي‌، فن‌هاي‌ سانتريفوژ)

محصولات:

 

پارس‌ مشعل‌

پارس‌ مشعل‌

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)‌

نوع شرکت:

آقاي‌ منوچهر سپهري‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ كريم‌ خان‌ زند - نبش‌ سپهبد قرني‌ - شمارة‌ 208 - كد پستي‌ : 15847 صندوق‌ پستي‌ : 338-15855

دفتر مرکزی:

8311890-2 and 8830571-3

تلفن:

8826907

نمابر:

info@pars-mashal.com

پست الکترونیکی:

http://www.pars-mashal.com

آدرس وب سایت:

اصفهان‌ - جادة‌ تهران‌ - مقابل‌ نيروگاه‌ - 20 متري‌ ماهوت‌ - صندوق‌ پستي‌ : 175/81655

کارخانه:

(0311) 3802231 and 3802063

تلفن کارخانه:

(0311) 3802374

نمابر کارخانه:

انواع‌ مشعلهاي‌ جت‌ (نازلي‌) و روتاري‌ كاپ‌ براي‌ انواع‌ سوختهاي‌ روغني‌ با هر غلظت‌ و ارزش‌ حرارتي‌

محصولات:

 

پارس‌ رادياتور

پارس‌ رادياتور

نام شرکت:

شركت‌ توليدي‌ و صنعتي‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ عبدا... خداپرست‌

مدیر عامل:

تهـران‌ - خيابان‌ استاد مطهري‌ - بعد از چهارراه‌ دكتر مفتح‌ - شمارة‌ 182

دفتر مرکزی:

88832013-88308528

تلفن:

88307506

نمابر:

5 كيلومتري‌ زنجان‌ به‌ طرف‌ ميانه‌ - دست‌ راست‌

کارخانه:

(0241) 5283237

تلفن کارخانه:

(0241) 5283170

نمابر کارخانه:

رادياتورهاي‌ فولادي‌

محصولات:

 

پلار سونيه‌ دوال‌

پلار سونيه‌ دوال‌

نام شرکت:

شركت‌ مشاركتي‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ محمدرضا مصطفوي

مدیر عامل:

اصفهان‌ - خيابان‌ عباس‌آباد - شمارة‌ 173

دفتر مرکزی:

(0311) 2338070

تلفن:

(0311) 23441327

نمابر:

اصفهان‌ - كيلومتر 20 جادة‌ تهران‌ - اصفهان‌

کارخانه:

(0311) 3802577 - 3803055

تلفن کارخانه:

آبگرمكن‌ ديواري‌ و پكيج‌ شوفاژ ديواري‌

محصولات:

 

راد ايران

 

راف

نام شرکت:

شركت‌ مجتمع‌ توليدي‌ و صنعتي‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ رضا معين‌ الساداتي‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ سهروردي‌ شمالي‌ - خيابان‌ هويزه‌ غربي‌ - پلاك‌ 115 - طبقه‌ اول‌

دفتر مرکزی:

88761171 - 88741680-1

تلفن:

88761741

نمابر:

info@rafcomplex.com

پست الکترونیکی:

http://www.rafcomplex.com

آدرس وب سایت:

كيلومتر 10 جادة‌ بندر انزلي‌، رشت‌

کارخانه:

(0132422) 2003 – 2005

تلفن کارخانه:

(0132422) 2499

نمابر کارخانه:

رادياتور فولادي‌ - راديانت‌ - پانل‌ رادياتور حرارتي‌ - ماشين‌آلات‌ صنايع‌ غذايي‌ - آشپزخانة‌ صنعتي‌ - سردخانه‌ و يخچالهاي‌ صنعتي‌ - طبقه‌بندي‌ انبار - قفسه‌بندي‌ بيمارستان‌ - ميزهاي‌ آزمايشگاهي

محصولات:

 

راهنمافر

راهنمافر

نام شرکت:

شركت

نوع شرکت:

آقاي محمود رضا صدر نفيسي

مدیر عامل:

تهران-خيابان بهار جنوبي-نرسيده به طالقاني-كوي آصف ويزير-پلاك 121-واحد 8

دفتر مرکزی:

77520171-2

تلفن:

77520152

نمابر:

 

هشتگرد-شهر صنعتي هشتگرد-خيابان نهم

کارخانه:

0262-4226126 and 0262-4227700

تلفن کارخانه:

رادياتورهاي پانلي و حوله اي آتربان

محصولات:

 

 

صافياد

صافياد

نام شرکت:

شركت‌ صنعتي‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ مهرداد عابدي‌

مدیر عامل:

چهارراه‌ كالج‌ - حافظ‌ جنوبي‌ - خيابان‌ غزالي‌ - شمارة‌ 13 - ساختمان‌ ياد

دفتر مرکزی:

66704158 - 66702726

تلفن:

66709841

نمابر:

Sales_d@Saphyad.com - AfterSales@Saphyad.com

پست الکترونیکی:

http://www.saphyad.com/

آدرس وب سایت:

تهران‌ - كيلومتر 40 اتوبان‌ تهران‌، قم‌ - شهرك‌ صنعتي‌ شمس‌ آباد - بلوار سروستان‌ - خيابان‌ گلسرخ‌ يك‌

کارخانه:

(0229338) 2426-7 and 2991-4

تلفن کارخانه:

برج‌ خنك‌كن‌ (فلزي‌، چوبي‌، بتني‌، فايبرگلاس‌) - زنت‌ - زتكا - يونيت‌ هيتر - لوله‌هاي‌ پره‌ دار

محصولات:

 

سام

سام

نام شرکت:

شركت‌ توليد و پخـش‌ شيرآلات‌ صنعتي‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ احمد اورامي‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) - خيابان‌ شهيد ميردامادي‌ (استخر) - شماره‌ 65

دفتر مرکزی:

66706894 - 66719543

تلفن:

66705419

نمابر:

info@samindustvalves.com

پست الکترونیکی:

http://www.samindustvalves.com/

آدرس وب سایت:

كيلومتر 20 جادة‌ قديم‌ كرج‌ - شهر قدس‌ (قلعه‌ حسن‌ خان‌) - جنب‌ پارك‌ آزادگان‌ - خيابان‌ صنعت‌ يكم‌ - مجتمع‌ صنعتي‌ كاوه‌ - پلاك‌ 111

کارخانه:

(0262) 3823355

تلفن کارخانه:

شيرآلات‌ چدني‌ (كشويي‌، يكطرفه‌ "دريچه‌اي‌ و سوپاپي‌"، سوزني‌، صافي‌، پروانه‌اي‌، شير هوا، شير آتش‌نشاني‌، فشار شكن‌، سوپاپ‌ اطمينان‌، فلوتر، شير گيوتيني‌، دريچه‌ تخليه‌ و...) - شيرآلات‌ برنزي‌ (كشويي‌، يكطرفه‌، سوزني‌، صافي‌، آبنما "سايت‌ گلاس‌"، سوپاپ‌ اطمينان‌، سماوري‌ و...)

محصولات:

 

صنعت‌ ياران‌

‌ صنعت‌ ياران‌

نام شرکت:

شركت‌ توليدي‌ و صنعتي‌ (با مسئوليت‌ محدود)

نوع شرکت:

آقاي‌ فرهاد عابديني‌

مدیر عامل:

تهران‌ - بلوار كريم‌ خان‌ زند - خيابان‌ حافظ‌ - ابتداي‌ پل‌ حافظ‌ - پلاك‌ 510 كد پستي: 1593687613

دفتر مرکزی:

66966611-2 – 66462091 – 66462880

تلفن:

66462436

نمابر:

filters@sanatyaran-ir.com

پست الکترونیکی:

http://www.sanatyaran-ir.com/

آدرس وب سایت:

شهر صنعتي‌ البرز - بلوار ميرداماد - انتهاي‌ خيابان‌ شيخ‌ بهائي‌ - روبروي‌ متالوژي‌ پودر

کارخانه:

(0282) 2232891-2

تلفن کارخانه:

(282) 2232894

نمابر کارخانه:

انواع‌ فيلترهاي‌ هواي‌ صنعتي‌ به‌ ويژه‌ فيلترهاي‌ لانه‌ زنبوري‌ وريسل‌، دوراسل‌، هپا، اولپا، كيسه‌اي‌، HP ، كفي‌ پليتد - كربن‌ اكتيو، تمام‌ فلزي‌ و...

محصولات:

 

صنعتي‌ بوتان‌

‌ صنعتي‌ بوتان‌

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ عام‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ سعيد خليلي‌ عراقي‌

مدیر عامل:

خيابان‌ سهروردي‌ شمالي‌ - خيابان‌ هويزة‌ شرقي‌ - شمارة‌ 32 كد پستي: 15599

دفتر مرکزی:

55248491-5 - 88765028-35

تلفن:

55248503 - 88765025-6

نمابر:

تهران‌ - كيلومتر 5 جادة‌ ساوه‌ - سه‌ راهي‌ بوتان‌

کارخانه:

55248491-5

تلفن کارخانه:

55250559

نمابر کارخانه:

پكيج‌ شوفاژ گازي‌ ديواري‌ - آبگرمكن‌ گازي‌ ديواري‌ - مايكروفر

محصولات:

 

صنايع‌ شوفاژ البرز

‌ صنايع‌ شوفاژ البرز

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ محمد باقر معتمد

مدیر عامل:

خيابان‌ آيت‌ا... طالقاني‌ - نرسيده‌ به‌ خيابان‌ بهار - كوچة‌ زحل‌ - شمارة‌ 310

دفتر مرکزی:

88835838 - 88300851 - 88826648

تلفن:

88828512

نمابر:

شهرك‌ صنعتي‌ ليا - خيابان‌ هُنر - انتهاي‌ خيابان‌ تلاش

کارخانه:

(0282) 4454328-9

تلفن کارخانه:

ديگهاي‌ چدني‌ حرارت‌ مركزي‌ - مشعلهاي‌ گازي‌ و گازوئيلي‌ - پكيج‌ شوفاژ گازي‌ - كلاهك‌ چدني‌ مقره‌ برق‌ و انواع‌ قطعات‌ چدني‌

محصولات:

 

صنايع‌ بخار خراسان‌ (نامجو)

‌ صنايع‌ بخار خراسان‌ (نامجو)

نام شرکت:

شركت‌ (با مسئوليت‌ محدود)

نوع شرکت:

آقاي‌ محمدعلي‌ نامجو

مدیر عامل:

مشهد - كيلومتر 6 جادة‌ قديم‌ قوچان‌ - جنب‌ كارخانة‌ رب‌ ياسان‌

دفتر مرکزی:

(0511) 6651880 - 6651807

تلفن:

(0511) 7682391

نمابر:

ديگهاي‌ بخار

محصولات:

صنايع‌ گرمايشي‌

‌ صنايع‌ گرمايشي‌

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ محمد رضائي‌

مدیر عامل:

خيابان‌ بهار شمالي‌ - شمارة‌ 264/4

دفتر مرکزی:

88302904 - 88306747 - 77531142 - 77534937

تلفن:

77511743

نمابر:

شهر صنعتي‌ البرز قزوين‌

کارخانه:

(0282) 2223622

تلفن کارخانه:

مشعلهاي‌ گازي‌ و گازوئيلي‌ - مشعلهاي‌ گازي‌ بدون‌ صدا - پكيج‌ شوفاژ ديواري‌ و زميني‌ (گازي‌ و گازوئيلي‌)

محصولات:

 

صنايع‌ حرارتي‌ الوند

‌ صنايع‌ حرارتي‌ الوند

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ ابوالحسن‌ فتحي‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ طالقاني‌ شرقي‌ - بين‌ بهار و مفتح‌ - شماره‌ 471 - طبقه‌ پنجم‌

دفتر مرکزی:

88824235 - 88313939 - 88314151

تلفن:

88309935

نمابر:

http://www.hofmat.com/

آدرس وب سایت:

قزوين‌ - شهر صنعتي‌ البرز - ميدان‌ دوم‌ - بلوار فارابي‌ - بلوار فراهاني‌ - سه‌ راه‌ شيلانه‌ - انتهاي‌ خيابان‌

کارخانه:

(0282) 2223012 - 2222465

تلفن کارخانه:

(0282) 2223012

نمابر کارخانه:

انواع‌ مشعلهاي‌ گاز سوز، گازوئيل‌ سوز، مازوت‌ سوز، فول‌ مدوليتينگ‌، دوگانه‌سوز - انواع‌ كنترل‌ مشعل‌ (گازوئيلي‌ - گازي‌) و انواع‌ ترانس‌ جرقه‌ (گازي‌ - گازوئيلي‌)

محصولات:

 

صنايع‌ حرارتي‌ مسعود

‌ صنايع‌ حرارتي‌ مسعود

نام شرکت:

شركت‌ (با مسئوليت‌ محدود)

نوع شرکت:

آقاي‌ مسعود زهتابي‌

مدیر عامل:

تهران‌- خيابان‌ كريم‌ خان‌ زند - خيابان‌ خردمند شمالي‌ - ساختمان‌ 119 - طبقه‌ دوم‌ - شماره‌ 17

دفتر مرکزی:

88839346 - 88309626

تلفن:

88839346

نمابر:

مشهد - كيلومتر 7 جادة‌ نيشابور - مقابل‌ رباط‌ طرق‌

کارخانه:

(0511) 3811144

تلفن کارخانه:

ديگهاي‌ فولادي‌ بخار و آب‌ گرم‌

محصولات:

 

صنايع‌ تهويه‌ فرم‌ دما

‌ صنايع‌ تهويه‌ فرم‌ دما

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ عبدا... مزرعه‌ فراهاني‌

مدیر عامل:

اراك‌ - كيلومتر 7 جادة‌ تهران‌ - قطب‌ صنعتي‌ - پشت‌ بانك‌ صادرات‌

دفتر مرکزی:

(0861) 3161853 and 55

تلفن:

(0861) 3161848

نمابر:

formdama@arkbus.net

پست الکترونیکی:

http://www.formdama.com/

آدرس وب سایت:

دستگاههاي‌ تهويه‌ مطبوع‌ - چيلر (آبي‌ و هوايي‌) - برج‌ خنك‌كن‌ - يونيت‌ هيتر - پكيج‌ يونيت‌ (آبي‌ و هوايي‌) - زنت‌ - چيلر جذبي‌ - اواپراتور و كندانسور سردخانه‌ - پروانه‌هاي‌ سانتريفوژ - انواع‌ كويلهاي‌ مسي‌ و آلومينيمي

نمابر کارخانه:

 

ساران

‌ ساران

نام شرکت:

شركت‌ (با مسئوليت‌ محدود)

نوع شرکت:

آقاي‌ مهرداد بوستاني‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ شريعتي‌ - بالاتر از چهارراه‌ سميه‌ - ساختمان‌ جواهري‌ - طبقة‌ چهارم‌ - شمارة‌ 44 كد پستي: 16118

دفتر مرکزی:

77538301-7

تلفن:

77508200

نمابر:

saran@saran-mfg.com

پست الکترونیکی:

http://www.saran-mfg.com/

آدرس وب سایت:

هشتگرد - نظر آباد - شهر صنعتي‌ سپهر - گروه‌ كارخانجات‌ ساران

کارخانه:

(0262) 5332051-9

تلفن کارخانه:

(0262) 5332050

نمابر کارخانه:

دستگاههاي‌ تهويه‌ مطبوع‌ - چيلر - برج‌ خنك‌كن‌ - يونيت‌ هيتر - چيلر جذبي‌

محصولات:

 

ساراول

ساراول

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ عام‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ هدايت‌ا... دهش‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ شيخ‌ بهائي‌ شمالي‌ - شماره 43- كد پستي : 19917

دفتر مرکزی:

+98-21-88046921 (6 lines)

تلفن:

+98-21-88046920

نمابر:

sales@saravel.com

پست الکترونیکی:

http://www.saravel.com

آدرس وب سایت:

تهران - جاده قديم كرج - بعد از كيلومتر 14 - شهرك دانش

کارخانه:

+98-262-3363230 - 3362862

تلفن کارخانه:

+98-21-6028264

نمابر کارخانه:

چيلر – فن كويل – هواساز – برج خنك كن – يونيت هيتر – پكيج يونيت – كندانسور هوايي – كندانسينگ يونيت – فن كويل كانالي – انواع هواكشهاي صنعتي

محصولات:

 

ساري‌ پويا

‌ ساري‌ پويا

نام شرکت:

شركت‌ صنعتي‌ و توليدي‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

هوشنگ‌ سرخابي‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ استاد مطهري‌ - خيابان‌ ميرزاي‌ شيرازي‌ - كوچه‌ عرفان‌ - پلاك‌ 15 - واحد 6

دفتر مرکزی:

88715251 - 88712491

تلفن:

88715250

نمابر:

info@saripuya.com

پست الکترونیکی:

http://www.saripuya.com/

آدرس وب سایت:

تهران‌ - جاده‌ قم‌ ـ بعد از جادة‌ واوان‌ ـ خيابان‌ شهيد مدني‌ ـ خيابان‌ 22 بهمن‌

کارخانه:

انواع‌ چيلرهاي‌ جذبي‌ يك‌ مرحله‌اي‌ و دو مرحله‌اي‌ - شعله‌ مستقيم‌

محصولات:

 

سرما آفرين‌ ايران‌

‌ سرما آفرين‌ ايران‌

نام شرکت:

شركت‌ صنايع‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ محمد مهدي‌ گلزاده‌ غفوري‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ سهروردي‌ شمالي‌ - خيابان‌ خرمشهر غربي‌ - شمارة‌ 200 - طبقة‌ چهارم‌

دفتر مرکزی:

88762038 - 88762031

تلفن:

88762033

نمابر:

info@Sarma-afarin.com

پست الکترونیکی:

http://www.Sarma-afarin.com

آدرس وب سایت:

قزوين‌ - شهر صنعتي‌ البرز - خيابان‌ ابن‌ سينا - خيابان‌ حكمت‌ ششم‌

کارخانه:

(0282) 2222203-4

تلفن کارخانه:

(0282) 2224203

نمابر کارخانه:

دستگاههاي‌ تهويه‌ مطبوع‌ - انواع‌ چيلر تراكمي‌ و جذبي‌ - برجهاي‌ خنك‌كن‌ با بدنة‌ فلزي‌ و فايبر گلاس‌

محصولات:

 

سازه‌هاي‌ صنعتي‌ خراسان‌

‌ سازه‌هاي‌ صنعتي‌ خراسان‌

نام شرکت:

شركت‌ توليدي‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ كاظم‌ جوانشير

مدیر عامل:

مشهد - خيابان‌ سناباد غربي‌- ساختمان‌ 830 - طبقة‌ اول‌

دفتر مرکزی:

(0511) 8437656

تلفن:

(0511) 8420758

نمابر:

مشهد ـ كيلومتر 15 جادة‌ كلات‌ - شهرك‌ صنعتي‌ مشهد - قطعات‌ 8، 11، 12 و 13

کارخانه:

(0512275) 3235-6

تلفن کارخانه:

(0512275) 4350

نمابر کارخانه:

انواع‌ پكيج‌هاي‌ گازي‌ و گازوئيلي‌ و ديگهاي‌ فولادي

محصولات:

 

شعله‌ صنعت‌

‌ شعله‌ صنعت‌

نام شرکت:

شركت‌ توليدي‌ و مهندسي‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ علي‌ باقري‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ ولي‌عصر - خيابان‌ بزرگمهر - شماره‌ 48

دفتر مرکزی:

66405859 - 66409443

تلفن:

66402118

نمابر:

رشت‌ - شهر صنعتـي‌ - بلوار شهيد بهشتي‌ - خيابان‌ كارگر

کارخانه:

(0132) 3382063

تلفن کارخانه:

(0132) 3382502

نمابر کارخانه:

مشعلهاي‌ صنعتي‌ - سيستمهاي‌ كنترل‌ حرارت‌

محصولات:

 

سوپر اكتيو

‌ سوپر اكتيو

نام شرکت:

شركت‌ توليدي‌ و صنعتي‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ فضل‌ا... مصلحي‌

مدیر عامل:

خيابان‌ ولي‌ عصر - بالاتر از ميدان‌ ونك‌ - اول‌ خيابان‌ شهيد شريفي‌ - شمارة‌ 9 كد پستي: 19699

دفتر مرکزی:

88771527 – 88798001-4

تلفن:

88771623

نمابر:

info@superactiveco.com

پست الکترونیکی:

http://www.superactiveco.com/

آدرس وب سایت:

كيلومتر 11 جادة‌ كرج‌ ، قزوين‌ - نرسيده‌ به‌ پليس‌ راه‌ كمال‌آباد - خيابان‌ رنگواره‌ (صفا)

کارخانه:

(261) 4705001-3 – (0261) 4703435

تلفن کارخانه:

(0261) 4705004

نمابر کارخانه:

ديگهاي‌ فولادي‌ آبگرم‌، بخار و روغن‌ داغ‌ - مبدلهاي‌ حرارتي‌ صنعتي‌ - مخازن‌ تحت‌ فشار - مخازن‌ ذخيره‌ -تجهيزات‌ صنايع‌ نفت‌ و گاز و پتروشيمي‌ و نيروگاهي‌ - چيلرهاي‌ جذبي‌ (تحت‌ ليسانس‌)

محصولات:

 

سوپر پايپ‌ اينترناشنال‌

‌ سوپر پايپ‌ اينترناشنال‌

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ مهرداد يوسفي‌

مدیر عامل:

منطقه‌ آزاد قشم‌، شهرك‌ صنعتي‌ طولا

دفتر مرکزی:

(0763544) 4242-4

تلفن:

(0763544) 4422

نمابر:

info@superpipe.com

پست الکترونیکی:

http://www.superpipe.ir - www.superpipe.com

آدرس وب سایت:

لوله‌هاي‌ تلفيقي‌ سوپرپايپ‌ و اتصالات‌ مربوطه‌ براي‌ تأسيسات‌ ساختماني‌ (لوله‌كشي‌ آب‌ سرد و گرم‌، حرارتي‌ و برودتي‌)، تأسيسات‌ بيمارستاني‌ (گازهاي‌ طبي‌، پلاسما، دستگاه‌ دياليز)، تأسيسات‌ صنعتي‌ (شامل‌ هواي‌ فشرده‌، گازهاي‌ صنعتي‌ و شيميايي‌) و گرمايش‌ كفي‌ تحت‌ ليسانس‌ يوپونور آلمان‌

محصولات:

 

تبادل‌ كار

‌ تبادل‌ سازان‌ تهران‌

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ علي‌اكبر اصلاحچي

مدیر عامل:

تهران‌ - ميدان‌ آرژانتين‌ ـ خيابان‌ الوند ـ كوچه‌ سي‌ و پنجم‌ - پلاك‌ 16 - طبقه‌ ششم‌ - واحد 11

دفتر مرکزی:

88892816 - 88892815 - 88888570 - 88888569

تلفن:

88888569

نمابر:

تهران‌ - جادة‌ مخصوص‌ كرج‌ - كيلومتر 11 - خيابان‌ سپاه‌ - شماره‌ 6

کارخانه:

44905877 - 44905777

تلفن کارخانه:

اواپراتور (Air cooler) - كندانسور تبخيري‌ ـ كندانسور شل‌ و تيوب‌ ـ مخازن‌ تحت‌ فشار (رسيور و سپراتور) - چيلر صنعتي‌ شل‌ و تيوب‌ - تجهيزات‌ كارخانجات‌ يخ‌سازي‌ - يونيت‌ كمپرسور - تونلهاي‌ انجماد فوق‌ سريع‌ (Belt Freezer) و مبدلهاي‌ حرارتي‌ ويژه‌

محصولات:

 

تهويه‌

‌ تهويه‌

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ محمود اصفهانيان‌

مدیر عامل:

خيابان‌ كريم‌ خان‌ زند - خيابان‌ خردمند شمالي‌ - كوچه‌ چهارم‌ - شمارة‌ 24

دفتر مرکزی:

88823296 - 88823476 - 88833220

تلفن:

88823714

نمابر:

info@tahvieh.com

پست الکترونیکی:

http://www.tahvieh.com

آدرس وب سایت:

قزوين‌ - شهر صنعتي‌ البرز - خيابان‌ ابن‌ سيناي‌ شمالي‌ - خيابان‌ حكمت‌ ششم‌ - نبش‌ خيابان‌ جرجاني

کارخانه:

(0282) 2224750 - 2222409

تلفن کارخانه:

دستگاههاي‌ تهويه‌ مطبوع‌ - چيلر - برج‌ خنك‌كن

محصولات:

 

تهويه‌ دماوند

‌ تهويه‌ دماوند

نام شرکت:

شركت‌ صنايع‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ مسعود موحديان‌ عطار

مدیر عامل:

تهران‌ - بزرگراه‌ جلال‌ آل‌ احمد - بين‌ پل‌ گيشا و آزمايش‌ - ساختمان‌ 135 - طبقة‌ 3 كد پستي‌ : 1446666654

دفتر مرکزی:

88262299 - 88278533

تلفن:

88278536

نمابر:

info@damavandac.com

پست الکترونیکی:

www.damavandac.com

آدرس وب سایت:

تهران‌ - كهريزك‌ - بلوار 60 متري‌ شورآباد - كيلومتر 5 - منطقه‌ صنعتي‌ تهران‌ صنـدوق‌ پستـي‌ : 731-14515

کارخانه:

(0299) 2545321

تلفن کارخانه:

(0299) 2547933 - 2547934

نمابر کارخانه:

دستگاههاي‌ تهويه‌ مطبوع‌ - مبدلهاي‌ حرارتي‌ - چيلر جذبي‌ و تراكمي‌ - يونيت‌ هيتر - برج‌ خنك‌كن‌ - كولرهاي‌ گازي‌ (اسپليت‌، پنجره‌اي‌، ايستاده‌)

محصولات:

 

تهوية‌ پويا

‌ تهوية‌ پويا

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ ناصر شفيعي‌ فاضل‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ آفريقا - خيابان‌ گلشهر - پلاك‌ 1+12

دفتر مرکزی:

22058389

تلفن:

22058349

نمابر:

info@tahviehpouya.com

پست الکترونیکی:

تهران‌ - ابتداي‌ جادة‌ آبعلي‌ - جنب‌ ماشين‌سازي‌ پارس‌ - كوچة‌ آريالوكس‌ - پلاك‌ 6

کارخانه:

77882292-3

تلفن کارخانه:

77877151

نمابر کارخانه:

دستگاههاي‌ تهويه‌ مطبوع‌ - يونيت‌ هيتر - برج‌ خنك‌كن‌

محصولات:

 

تهويه‌ تهران‌

‌ تأسيسات‌ بخار اصفهان‌

نام شرکت:

شركت‌ (با مسئوليت‌ محدود)

نوع شرکت:

آقاي‌ پرويز جمالي‌

مدیر عامل:

اصفهان‌ - خيابان‌ آزادگان‌ - ساختمان‌ آزادگان‌ - طبقة‌ دوم‌ - كد پستي‌ : 34577-81639

دفتر مرکزی:

(0311) 6631151-2

تلفن:

اصفهان‌ - جادة‌ نجف‌آباد - اول‌ جادة‌ درچه

کارخانه:

(031237) 2448

تلفن کارخانه:

شير اطمينان‌ - شير كنترل‌ - شير فشارشكن‌ -تله‌ بخار - شير ديافراگمي

محصولات:

 

تهران‌ مبدل‌

‌ تهران‌ مبدل‌

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ محمد حسين‌ فاضلي‌ جديدي‌

مدیر عامل:

جادة‌ آبعلي‌ - نرسيده‌ به‌ سه‌ راه‌ سازمان‌ آب‌ - جنب‌ تويوتا - 16 متري‌ ظهيري‌ - شمارة‌ 7 كد پستي‌ : 1658997813 - صندوق‌ پستي‌ : 1819-16765

دفتر مرکزی:

77346190-9

تلفن:

77349197

نمابر:

info@tehranmobaddel.com

پست الکترونیکی:

http://www.tehranmobaddel.com

آدرس وب سایت:

انواع‌ مبدلهاي‌ حرارتي‌ از نوع‌ لحظه‌اي‌ با سيستم‌هاي‌ آب‌ گرم‌ و بخار - انواع‌ آبگرمكن‌هاي‌ بهداشتي‌ با كويل‌ مسي‌ در ظرفيت‌هاي‌ مختلف‌ - انواع‌ خنك‌كننده‌ روغن‌ (اويل‌ كولر) جهت‌ مصارف‌ صنعتي‌ - انواع‌ خنك‌ كننده‌ هوا (افتر كولر) جهت‌ مصارف‌ صنعتي‌ - يونيت‌ هيتر، هواساز، ايرواشر - برج‌ خنك‌كن‌ - سختي‌گير، دي‌اريتور، ايرسپريتور و فيلتر شني‌ - انواع‌ مخازن‌ تحت‌ فشار جهت‌ مصارف‌ صنعتي‌ و بهداشتي‌ - اواپراتور، كندانسور (فريوني‌ و آمونياكي‌) رسيور و سپريتور - كويلهاي‌ گرمايي‌ از جنس‌ استنلس‌ استيل‌، فولادي‌ و مسي‌

محصولات:

 

تهران‌ زيست‌

‌ تهران‌ زيست‌

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ يوسف‌ ترابيان‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ دكتر علي‌ شريعتي‌ - مقابل‌ ميرداماد - كوچه‌ احمد بيان‌ - پلاك‌ 1 ـ واحد 3 كد پستي‌ : 19489

دفتر مرکزی:

22857182 - 22850977 - 22850969

تلفن:

22850968

نمابر:

tehranzist@parsonline.net

پست الکترونیکی:

كيلومتر 45 جادة‌ گرمسار - شهرك‌ صنعتي‌ علي‌آباد - بلوار كاج‌ - خيابان‌ نرگس‌ 1 بلوك‌ B+49

کارخانه:

(0232477) 2668-9

تلفن کارخانه:

(0232477) 2668

نمابر کارخانه:

دستگاههاي‌ اسمز معكوس‌ (RO) - پكيج‌هاي‌ تصفيه‌ آب‌ و فاضلاب‌ - سختي‌گير - فيلتر شني‌ - منابع‌ كويل‌دار - پكيج‌هاي‌ تزريق‌ كلر و مواد شيميايي‌ - ديونايزر - دي‌اريتور - مبدلهاي‌ حرارتي‌ و ايرسپر ي تور

محصولات:

 

تهويه‌ آرا

‌ تهويه‌ آرا

نام شرکت:

كارخانه

نوع شرکت:

آقاي‌ عزيزا... شيرمحمدي‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ شريعتي‌ - سه‌ راه‌ طالقاني‌ - جنب‌ بانك‌ ملت‌ - ساختمان‌ 272 - شماره‌ 210 - طبقة‌ چهارم‌ - كد پستي‌ : 15637 صندوق‌ پستي‌ : 5443-15875

دفتر مرکزی:

77536496 - 77535724

تلفن:

77535403

نمابر:

info@tahviehara.com

پست الکترونیکی:

http://www.tahviehara.com

آدرس وب سایت:

تهران‌ - جادة‌ خراسان‌ - بعد از پليس‌ راه‌ شريف‌آباد - شهرك‌ صنعتي‌ عباس‌آباد - مقابل‌ مسجد خيابان‌ دورنا - خيابان‌ قو

کارخانه:

02923424190 - 02923424189

تلفن کارخانه:

02923424188

نمابر کارخانه:

دستگاههاي‌ تهويه‌ مطبوع‌ - چيلر - برج‌ خنك‌كن‌ - هواساز - ايرواشر - مبدلهاي‌ حرارتي‌ - اگزاست‌ فن‌ - يونيت‌ هيتر - كويلهاي‌ صنعتي

محصولات:

 

تجارت‌ ايرانيان‌

‌ تجارت‌ ايرانيان‌

نام شرکت:

شركت‌ بازرگاني‌، توليدي‌ و صنعتي‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ مير محمد هاشمي‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ شهيد احمد قصير (بخارست‌) - كوچه‌ ششم‌ - ساختمان‌ دي‌ - پلاك‌ 1/17 - طبقه‌ چهارم‌ - واحد 4

دفتر مرکزی:

88765888 (5 lines)

تلفن:

88731228

نمابر:

جاده‌ قديم‌ تهران‌، قم‌ - حسن‌ آباد فشافويه‌ - شهرك‌ صنعتي‌ شمس‌ آباد - بلوار گلستان‌ - كوي‌ گلشن‌ 6

کارخانه:

(0229338) 2091-2

تلفن کارخانه:

(0229338) 2903

نمابر کارخانه:

چيلرهاي‌ جذبي‌ Single Effect در تناژهاي‌ مختلف‌ تحت‌ ليسانس‌ كمپاني‌ LG در ايران‌ - برجهاي‌ خنك‌كن‌ فايبرگلاس‌ - فن‌ كويلهاي‌ زميني‌ و سقفي‌ - چيلرهاي‌ جذبي‌ Double Effect و Direct Fired - واردكننده‌ چيلرهاي‌ جذبي‌ در مدلها و تناژهاي‌ مختلف‌ و نماينده‌ انحصاري‌ كمپاني‌ LG كره‌ جنوبي‌ در ايران‌

محصولات:

 

توسعه‌ صنايع‌ بخار

‌ توسعه‌ صنايع‌ بخار

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ حسين‌ عباسي‌ آستانه‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ طالقاني‌ شرقي‌ - بين‌ بهار و شريعتي‌ - ساختمان‌ 416 - طبقة‌ سوم‌

دفتر مرکزی:

77609640 - 77502609 - 77527496

تلفن:

77502609

نمابر:

جادة‌ خاوران‌ - بعداز پليس‌ راه‌ شريف‌آباد - شهرك‌ صنعتي‌ عباس‌آباد - خيابان‌ جامي‌ - نبش‌ صنوبر

کارخانه:

(0292342) 3351-2

تلفن کارخانه:

(0292342) 3352

نمابر کارخانه:

ديگهاي‌ بخار و آب‌ گرم‌ - مبدلهاي‌ حرارتي‌ و منابع‌ تحت‌ فشار

محصولات:

 

زهش

‌ زهش

نام شرکت:

شركت‌ (سهامي‌ خاص‌)

نوع شرکت:

آقاي‌ عباس‌ سلطاني‌

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ ولي‌عصر- نرسيده‌ به‌ ميدان‌ تجريش‌ - طبقه‌ فوقاني‌ بازار كيش‌ صندوق پستي: 771- 19615

دفتر مرکزی:

22705530-3

تلفن:

22705534

نمابر:

كيلومتر 85 جادة‌ قديم‌ تهران‌، قزوين‌ - ضلع‌ جنوبي‌ كارخانة‌ سيمان‌ آبيك‌

کارخانه:

چيلر جذبي‌

محصولات:

 

ذوب‌ فلزات‌ ريخته‌گران‌ (گرمساز)

‌ ذوب‌ فلزات‌ ريخته‌گران‌ (گرمساز)

نام شرکت:

شركت‌ توليدي‌

نوع شرکت:

آقاي‌ اصغر معصومي

مدیر عامل:

تهران‌ - خيابان‌ آيت‌ا... طالقاني‌ - بين‌ بهار و شريعتي‌ - پلاك‌ 358 - طبقة‌ اول‌

دفتر مرکزی:

77505693 - 77603444

تلفن:

77505693

نمابر:

گرمسار - بعد از پل‌ هوايي‌ حاجي‌آباد ـ كيلومتر 5

کارخانه:

(023242) 3364

تلفن کارخانه:

رادياتورهاي‌ آلومينيومي

محصولات:

 

تهويه هامون

تهويه هامون

نام شرکت:

توليدي صنعتي با مسئوليت محدود

نوع شرکت:

واغناك موسائيان

مدیر عامل:

تهران - اول جاده آبعلي، يك كيلومتر بعد از چهار راه تهرانپارس - روبروي بانك سپه - پلاك 137 كدپستي: 1746735111

دفتر مرکزی:

009821-8864155-2

تلفن:

009821-88641550

نمابر:

info@tahviehhamoon.com

پست الکترونیکی:

http://www.tahviehhamoon.com

آدرس وب سایت:

انواع هواكش ﴿سانتيريفوژ، آكسيال﴾، ايرواشر - انواع برج خنك كن ﴿فلزي و فايبرگلاس﴾ پرده هوا - يونيت هيتر - هواساز

محصولات:

 

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ خرداد۱۳۸۹ساعت 20:6 PM  توسط علی سلطانی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی پایه 3
طراحی سیستم های سرمایش و گرمایش - سونا ، استخر و جکوزی – بیمارستان – سردخانه - سایت – آبیاری – آبنما و ...

نوشته های پیشین
دی ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
آبگرمکن ها
اصطلاحات رايج در صنعت
انرژی خورشیدی
چیلر تراکمی
چیلر جذبی
رادیاتورها
زندگی نامه مخترعین
شیرها
کویل ها
لوله ها
مبردها
متفرقه
مشخصات شرکتهای تهویه و تبرید
پیوندها
ASHRAE
AHRI
AMCA
APHA
HEI
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
سازمان هواشناسی کشور
سرمایش ، گرمایش و تهویه مطبوع
طراحی ،نظارت واجرای تاسیسات مکانیکی
شركت مهندسين مكانيك جامدات آنين
فراز تهویه
ساراول
تهویه
یکتا تهویه اروند
ساران
تهویه دماوند
ساراوان
ساری پویا
نیک
ایران رادیاتور
انرژی
اخگر
پمپیران
تهران استخر
سوپر پايپ‌
میراب
بیمکث
کارخانه صنعتی شاهرخی
دما تجهیز
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM